BAP DESTEKLİ PROJE SUNACAK ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNE,

          Yürürlükte olan Yönergemizin çeşitli maddelerinde güncelleştirmeler yapılarak yeniden hazırlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi, Üniversitemiz Senatosunun  09.01.2019 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 37 nolu karar ile kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir.   

          2019 Ocak ayında BAPSİS’e sunmuş olduğunuz ön başvuru aşamasında olan projeler, yeni yönerge ve BAP Uygulama İlkeleri hükümlerine tabi olacağından dolayı, teknik incelemesi, mevzuatın yürürlüğe girmesi ile ilgili işlemler nedeniyle tamamlanmamıştır. Bu nedenle tüm başvurular yeni hükümlere göre projelerin yeniden düzenlenebilmesi için teknik inceleme kapsamında revizyon olarak yürütücülere gönderilecektir.

             Yeni yönerge ve uygulama ilkelerimizde; proje türlerinde, proje içeriklerinde, projelerin yayın koşulunda ve proje limitlerinde değişiklikler yapılmıştır. Bazı proje türleri kaldırılmıştır.

             Proje sunarken, Yönerge ve 2019 Yılı Uygulama ilkelerini incelemeniz önemle duyurulur.

                Göstereceğiniz ilgi ve özen için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.