YAYIN VE RAPOR EKSİĞİ OLAN PROJELER

          Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren 6 aylık dönemlerde, BAP Koordinasyon birimine sunmakla yükümlüdür ve projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı BAP Komisyonunun ara rapor ile ilgili olumlu görüşüne tabidir. Ayrıca süresi içinde sonuç raporunun verilmesi,  proje kapandıktan sonraki iki yıl içinde yayın koşulunun sağlanması süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi, projenin sonuçlanması açısından önemlidir.
 
          Proje rapor takvimi BAPSİS‘te proje sayfasından izlenebilir ve proje raporları ile yayınlarının rapor takvimine uygun olarak sunulması gerekmektedir.
 
             Proje ekibinin, projelerinde eksik olan ara rapor, sonuç raporu ve yayınlarını en kısa sürede tamamlamaları önem arzetmektedir. Aksi takdirde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca yaptırımlar uygulanacaktır.
 
              Göstereceğiniz ilgi ve özen için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.