LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ SUNACAK ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNE

Tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. Yalnızca normal eğitim öğretim süresi içerisinde bulunan tez çalışmaları için destek sağlanır. (Normal Öğrenim süresi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde, bilimsel hazırlık hariç; Yüksek Lisans programı için 4 yarıyıl, doktora programı için 8 yarıyıl olarak belirlenmiştir).

Bu kapsamda, tez projesi sunacak proje yürütücüleri, “Lisansüstü Tez Projeleri Beyan Formu” nu eksiksiz doldurarak, BAPSİS’e yüklemeli ve proje kabulünden sonra ıslak imzalı nüshasını BAP Koordinasyon Birimine teslim etmelidir.

Göstereceğiniz ilgi ve özen için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.