AVANS İŞLEMLERİ (20/02/2017)

Projelerden alınan iş avanslarının süresi 2 aydır.

Proje yürütücüsü, işin tamamlanmasından sonra, avans süresi olan 2 aylık sürenin bitimini beklemeden, son harcama (fatura) tarihini takip eden üç iş günü içinde avans artığını iade etmek ve süresinde avansını kapatmak üzere birimimize avans evraklarını dilekçe ekinde teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde, 2 aylık sürenin bitimi beklenmeden, evrakların birimimize teslim tarihi dikkate alınarak gecikme faizi uygulanacaktır.