KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILANLARIN ARAŞTIRMACI OLDUKLARI PROJELER

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 05/10/2016 tarih ve 2016/10 Sayılı toplantısında alınan 62 Nolu karar aşağıda sunulmuştur.

İlgili kararın 62/c bendine istinaden, kamu görevinden çıkarılan araştırmacıların proje ekibinden çıkarılması gerektiğinden, proje yürütücülerinin kamu görevinden çıkarılan proje araştırmacıları konusunda birimimize başvurmaları gerekmektedir.

Toplantı Tarihi:05/10/2016

Toplantı Sayısı:2016/10
 
Karar 62:  Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarının yürütücü veya araştırmacı oldukları projeler ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmasına;
 
a-Tez Projeleri: Yürütücüsü veya araştırmacısı (tez öğrencisi) kamu görevinden çıkartılan projelerin İPTAL edilmesine, projeler kapsamında satın alınan demirbaş malzemelerin ve kullanılabilir durumda olan diğer mal ve malzemelerin diğer araştırmalarda kullanılmak üzere Bölüm/Anabilimdalı Başkanlığına devredilmesine,
 
b-Yürütücüsü kamu görevinden çıkartılan lisansüstü tez projeleri dışında kalan projelerin; İPTAL edilmesine, projeler kapsamında satın alınan demirbaş malzemelerin ve kullanılabilir durumda olan diğer mal ve malzemelerin diğer araştırmalarda kullanılmak üzere Bölüm/Anabilimdalı Başkanlığına devredilmesine,
 
c- Araştırmacısı kamu görevinden çıkartılan projelerin ise kamu görevinden çıkarılan araştırmacılarının PROJE EKİBİNDEN ÇIKARTILMASINA,
 
oy birliği ile karar verilmiştir.