BAP KOMİSYONUNUN 28/07/2016 TARİHLİ TOPLANTI KARARI (2)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNUN  28/07/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2016/8 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR : 


Toplantı No: 2016/8

Toplantı Tarihi: 28/07/2016

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Prof.Dr. Metehan UZUN Başkanlığında gündem konularını görüşmek üzere toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

2. Üniversitemizde yürütülen soruşturmalar kapsamında açığa alınan TÜBİTAK proje yürütücülerinin, projelerin devamı için aşağıdaki şekilde işlemlerin yapılmasına;

a) Açığa alınan TÜBİTAK proje yürütücülerinin proje ile ilgili harcama işlemlerinin soruşturma süresi boyunca durdurulmasına, ilgili projelerdeki bursiyerlerin çıkış işlemlerinin ivedilikle yapılmasına,

b) Projelerin durumu konusunda TÜBİTAK’a görüş sorulmasına ve nihai kararın TÜBİTAK’tan gelecek görüş doğrultusunda oluşturulmasına,

 oy birliği ile,

3. 1. ve 2. maddelerdeki işlemler yapılırken açığa alınan öğretim elemanının yazıyı tebellüğ ettiği tarihin dikkate alınmasına oy birliği ile,

4. 28 Temmuz 2016 tarihinden itibaren açığa alınan öğretim elemanı olması durumunda yukarıdaki kararların bu kişiler için de uygulanmasına oy birliği ile,

5. Açığa alınan öğretim elemanının yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık gibi tez projelerinde yürütücü olması durumunda ilgili enstitü/dekanlıktan gelecek görüş doğrultusunda işlem yapılmasına, oy birliği ile,

karar verilmiştir.