ANKETÖR ÜCRETİ HAKKINDA BAP KOMİSYON KARARI

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 14/07/2016 tarih ve 2016/7 nolu toplantısında alınan 79 nolu karar aşağıda sunulmuştur. 

Tarih: 14/07/2016
Sayı: 2016/7
Karar 79: BAP komisyonu tarafından uygun görüldüğü taktirde, anketör hizmeti ihtiyacı duyulan Bağımsız Araştırma Projeleri için en fazla 1.000,00 TL ödenek verilir. Diğer proje türlerinde anketör ücreti ödenmez.