e-arşiv fatura ve avans işlemleri

E-Arşiv fatura uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar bir sonraki ayın 1. ile 15. günü arasında oluşturulacak e-arşiv raporu ile G.İ.B'e bildirilmek zorundadır. Dolayısıyla faturanın kesilmesi ile fatura sorgulama sistemine yansımasının arasında ortalama 1 ay süre geçmektedir. Bu da harcamalarını avans yöntemiyle yapan araştırmacıların avanslarının kapanmamasına (mal,malzeme ve hizmet alımlarında avans kapama süresi 1 aydır) yol açmaktadır. 
 
Bu nedenle, avans alan proje araştırmacılarının yukarıdaki açıklamalara uygun şekilde harcama yapmaları, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşımaktadır.